Iuridica - pomoc pro každého, kdo hledá právní služby v České republice

Iuridica je více než adresář. Naleznete zde státní instituce, které se zabývají právem a souvisejícími obory. Pokud budete na území České republiky potřebovat právní pomoc nebo zastoupení při jednání s celními nebo daňovými úřady nebo při soudním projednávání, můžete v adresáři Iuridica nalézt i takové profese. U těchto profesí najdete i údaje o jazycích, ve kterých Vám mohou právní pomoc poskytnout a případné údaje o specializovaném zaměření.

Iuridica zahájila činnost v roce 1992 a je jediným informačním projektem svého druhu. Spravovaná databáze obsahuje přibližně 15000 položek. Tato data jsou každým rokem ověřována a aktualizována. U státních institucí se jedná o údaje, získané od Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Českého úřadu zeměměřičského a kartografického a Prezídia Policie České republiky. U notářů, kteří jsou v databázi uvedeni všichni, získáváme údaje od Notářské komory České republiky. U všech ostatních profesí jsou data získávána tak, že přímo jednotlivé osoby či firmy uvedou údaje, o jejichž publikování mají zájem. Smyslem této strategie je uvádět data ověřená a nezprostředkovaná a zároveň informovat o skutečně disponibilní nabídce a některých okolnostech (jazykové a odborné zaměření), které přesahují pouhý výčet.

Chcete-li si být jistí v právním systému České republiky, začněte u nás.