Přehled kategorií

advokáti advocates
auditoři auditors
daňoví poradci tax advisors
dražebníci auctioneers
exekutoři distrainers
notáři notaries
odhadci majetku appraisers
města a obce s rozšířenou působností Cities and regional municipalities
patentoví zástupci patent agents
tlumočníci interpreters
znalci court experts
advokátní kanceláře legal aid bureaus
auditorské kanceláře auditing bureaus
banky banks
celní úřady custom offices
daňové kanceláře tax advisory bureaus
expertní kanceláře expertizing bureaus
finanční úřady finance offices
katastrální úřady the land registry
policie - úřady vyeštřování police - investigation departments
realitní kanceláře estate agents
soudy courts
správy soc. zabezpečení social benefits offices
státní zastupitelství the public prosecution authorities
tlumočnické agentury interpreting agencies
věznice prisons
zdravotní pojišťovny health insurancesObsahové připomínky a změny dat: Iuridica
Copyright (c) Iuridica, ICZ, a.s.
Technické připomínky posílejte na wwwadm@i.cz.